Komandor Software: Ściany mobilne

280,00  / month

Elektroniczny klucz sprzętowy do oprogramowania Komandor Software Ściany Mobilne. Udziela dostępu jednemu komputerowi do korzystania z programu do projektowania.

  • projektowanie modułowe
  • renderingi 3D
  • wycena projektowanych ścian mobilnych i akustycznych
  • uproszczony projekt produkcyjny
  • możliwość wstawiania własnych cenników i waluty
  • możliwość dodania własnej wersji językowej
  • miesięczna stawka za 1 stanowisko
280,00 
280,00  / month

Description

Klucz sprzętowy jest użyteczny jedynie dla użytkowników, którzy współpracują z zakładem, który ma wdrożone produkcyjne oprogramowanie Komandor Software Ściany Mobilne.

Więcej informacji o oprogramowaniu Komandor Software znajdziesz w zakładce O NAS.

Przy zakupie elektronicznego klucza sprzętowego zostanie doliczona jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości jednej miesięcznej ceny subskrypcji.

Elektroniczny klucz sprzętowy jest przypisywany na stałe do jednego komputera, na którym został uruchomiony. Nie ma możliwości przenoszenia kluczy elektronicznych między stanowiskami. Jeśli użytkownik chce korzystać z programu na innym urządzeniu powinien zakończyć subskrypcję danego klucza sprzętowego i zakupić nowy dla nowego urządzenia.