§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego: KomandroSoftware.com, zwanego również Serwisem lub Sklepem.
2. Komandor Software z o.o. dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych, udzielonych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komandor Software z o.o. z siedzibą w Warszawie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Powstańców Śląskich 5, 01-381 Warszawa, Polska

– przez e-mail: E-mail: ks@komandor.pl

§ 3 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • podjąć działania na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonanie umowy,
 • spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania,
 • W zakresie niezbędnym w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń.

§ 4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
–  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: RODO),

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),

–   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  np. w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f  RODO),

– Pani/ Pana zgoda tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.

Informuje się, że podaje Pani/Pan swoje dane Komandor Software z o.o. dobrowolnie, jednak ich podanie w przypadku zawarcia umowy kupna sprzedaży jest niezbędne do realizacji umowy

§ 5 Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Pani/ Pana dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń i/lub upływu ustawowego terminu przechowywania dokumentów księgowych.

§ 6 Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. firmie przewozowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

§ 7 Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem (dane kontaktowe powyżej). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Pliki Cookies

 1. Witryna KomandorSoftware.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Komandor Software z o.o., w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
NAZWA CIASTECZKATERMIN WYGAŚNIĘCIA PLIKU CIASTECZKAOPIS I ZASTOSOWANIE PLIKU CIASTECZKA
__unam6 miesięcyTen plik cookie utworzony przez Google Analytics jest używany do określania nowych sesji / odwiedzin, generuje statystyki dotyczące ruchu w witrynie.
__utma2 lataTen zewnętrzny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników i sesji oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.
__utmz6 miesięcyTen własny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę.
_ga2 lataTen zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.
_gid24 godzinyTen plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie.
wp-settings-1 rokCiasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego
wp-settings-time1 rokCiasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego
Viewed_cookie_policy1 rokTen własny plik ciasteczko służy do odnotowania zgody użytkownika na wykorzystanie plików ciasteczko w trakcie przeglądania witryny. Dzięki temu plikowi ciasteczko baner z informacją o plikach ciasteczko nie jest wyświetlany przy każdej wizycie użytkownika w naszej witrynie. Ten plik ciasteczko nie służy do śledzenia informacji osobowych użytkownika.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
 • Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookies,
 • Domyślne blokowanie plików Cookies,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 • Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

 • Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

 • Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię nazwisko, adres, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

§9 Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§10 Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania.
Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji. Google na zlecenie operatora niniejszego serwisu korzysta z tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i z korzystaniem z Internetu.

§11. Logi systemowe
Logi systemów, czyli rejestr zdarzeń – utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących strony WWW.
Zawierają one takie dane jak adres IP, z którego nastąpiło wejście na daną podstronę, adres tej strony oraz czas połączenia.
Logi systemów wykorzystywane są przez Nas w szczególności w celach statystycznych.
Analiza logów systemów pozwala także na zidentyfikowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

§12. Zmiany Polityki Prywatności
KomandorSoftware.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego użytkownika serwisu KomandorSoftware.com obowiązuje aktualna Polityką Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, KomandorSoftware.com będzie informować na stronach serwisu.

§13. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, KomandorSoftware.com prosi o kontakt na adres e-mail ks@komandor.pl.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux